Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation der Windenergieanlagen in Augustowo im Jahr 2014.