Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation der Windkraftanlagen in Biała Góra im Jahr 2015.