Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation der Windenergieanlagen in Jędrzychowice im Jahr 2015.