Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation of wind turbines in Biała Góra in 2015.