Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation of wind turbines in Jędrzychowice in 2015.