Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Montaż elektrowni wiatrowych w miejscowości Jędrzychowice w roku 2015.