Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Installation of a wind farm in Würgau and Völschow in Germany (140m high) with electricity generators V112 3 MW.