Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Montaż elektrowni wiatrowych w miejscowości Biała Góra w roku 2015.