ul. Piotra michałowskiego 1b, 71-343 Szczecin

Usługi transportowo-dźwigowe na najwyższym poziomie

Załoga firmy EUROKRAN Sp. z o.o.

Każde nowe zlecenie traktujemy jako wyzwanie, a naszą ambicją jest wywiązywanie się ze swoich obowiązków w jak najlepszy sposób. Pasja i doświadczenie są jednymi z głównych czynników składających się na sukces i profesjonalizm naszej firmy.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A.M. Kran Wind, ul. Granitowa 33, 70-750 Szczecin;
  2. A.M. Kran Wind - nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez adres mailowy ap@amkranwind.de.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jak dojechać?